Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ

Tác giả: Nguyễn, Vân Anh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20678  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Bảo hiểm xã hội -- Yếu tố ảnh hưởng -- Luận văn thạc sĩ; Hành vi khách hàng

 


Mục tiêu nghiên cứu của đề tài về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu. Dựa trên cơ sở lý thuyết với thuyết hành động hợp lý TRA và thuyết hành vi dự định TPB, đề tài tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu với 06 yếu tố phổ biến và phù hợp nhất ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu bao gồm: Thái độ, Ảnh hưởng xã hội, Kiểm soát hành vi, Thu nhập, Công tác tuyên truyền, và Trách nhiệm đạo lý.Kết quả nghiên cứu đã xác định được mô hình gồm 06 ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xếp theo mức độ giảm dần là: Thu nhập, Công tác tuyên truyền, Kiểm soát hành vi, Ảnh hưởng xã hội, Thái độ, và Trách nhiệm đạo lý. Quá trình phân tích được thực hiện thông qua sự hỗ trợ của phần mềm SPSS phiên bản 20.0.Với kết quả đạt được, đề tài có những đóng góp nhất định về mặt lý thuyết cũng như ứng dụng vào thực tiễn trong công tác nâng cao số lượng người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng để đề xuất một số hàm ý quản trị. Các hàm ý quản trị được đưa ra ưu tiên theo mức độ ảnh hưởng của các yếu tố như đã đề cập.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn