Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại của khách du lịch nội địa tại The Grand Ho Tram Strip: Luận văn Thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại của khách du lịch nội địa tại The Grand Ho Tram Strip: Luận văn Thạc sĩ

Tác giả: Giang, Trường Thụ

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20668  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Du lịch -- Yếu tố ảnh hưởng -- Luận văn thạc sĩ; Du lịch nội địa -- Bà Rịa - Vũng Tàu

 


Đánh giá các yếu tố về sự cảm nhận về chất lượng dịch vụ, sự cảm nhận về mức độ phù hợp của giá và sự hài lòng ảnh hưởng đến ý định quay lại của du khách. Từ kết quả đạt được, nghiên cứu đưa ra các hàm ý quản trị để các lãnh đạo của TGHTS cải thiện chất lượng dịch vụ và giá nhằm gia tăng sự hài lòng và ý định quay lại của du khách. Luận văn đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng. Phương pháp nghiên cứu định tính (thảo luận nhóm) để điều chỉnh, bổ sung thang đo của các khái niệm nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm tra độ tin cậy, giá trị cho phép (tính đơn hướng, tính riêng biệt và giá trị hội tụ), kiểm định giả thuyết nghiên cứu bằng phương pháp phân tích AMOS -SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cảm nhận về chất lượng dịch vụ, sự cảm nhận về mức độ phù hợp của giá và sự hài lòng có mối quan hệ dương với ý định quay lại của du khách nội địa. Mức độ giải thích của mô hình là 56,3% sự biến thiên phương sai của ý định quay lại của du khách.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn