Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ trồng chôm chôm: trường hợp huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ trồng chôm chôm: trường hợp huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Tác giả: Nguyễn Quang Minh Hậu

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64408  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Thu nhập nông hộ; Chôm chôm; Huyện Thống Nhất; Đồng Nai; Household income; Rambutan; Thong Nhat district

 


Huyện Thống Nhất là huyện thuần nông, thủ phủ trái cây của phía nam thuộc tỉnh Đồng Nai. Do đó, để đẩy mạnh phát triển kinh tế tại địa phương, tỉnh Đồng Nai cũng đã xác định đầu tư, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại địa bàn huyện, đặc biệt là hoạt động trồng chôm chôm. Trong thời gian qua, nông hộ trồng chôm chôm tại huyện gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dẫn đến thu nhập chưa cao. Chính vì thế, tác giả đã tiến hành khảo sát 321 nông hộ trồng chôm chôm trên địa bàn, kết quả chỉ ra thu nhập của nông hộ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như diện tích đất sản xuất, vay vốn tín dụng, số tuổi, số năm đi học của chủ hộ và sự tham gia vào các tổ chức nông nghiệp tại địa phương. Tuy nhiên, hạn chế hiện nay là các nông hộ trồng chôm chôm tại huyện Thống Nhất chưa tiếp cận được hoặc chưa tham gia vay vốn tín dụng để phục vụ cho sản xuất, chưa tham gia vào các tổ chức nông nghiệp tại địa phương. Đồng thời, cơ sở hạ tầng tại huyện vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chưa hoàn thiện để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp như định hướng của tỉnh Đồng Nai. Dựa trên kết quả thực trạng, tác giả đề xuất một số giải pháp để nâng cao thu nhập cho nông hộ trồng chôm chôm tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Trong đó, tập trung mạnh vào các chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng, tuyên truyền và động viên người nông dân tham gia các tổ chức nông nghiệp tại địa phương, kiến nghị đến chính quyền các định hướng phát triển hạ tầng, các chính sách hỗ trợ sản xuất bền vững.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn