Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ

Tác giả: Lê, Thị Bích Ngọc

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20581  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Thuế -- Luận văn thạc sĩ; Quản lý hành chính

 


Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Dựa vào tổng quan các công trình nghiên cứu trước đây kết hợp với tham khảo ý kiến chuyên gia, đề tài xây dựng mô hình nghiên cứu với 5 yếu tố giả thuyết ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm: 1) Thuế suất, 2) Thanh - kiểm tra thuế, 3) Mức phạt, 4) Kiến thức thuế, và 5) và Đặc điểm cơ quan thuế. Nghiên cứu theo phương pháp định tính được thực hiện bằng phương pháp thảo luận nhóm với các chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thuế để hiệu chỉnh mô hình và thang đo cho phù hợp không gian, thời gian nghiên cứu của đề tài. Nghiên cứu theo phương pháp định lượng khảo sát 223 đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trên địa bàn thành phố Vũng Tàu do Chi cục Thuế Vũng Tàu – Côn Đảo quản lý. Dựa trên dữ liệu khảo sát thu thập, các phương pháp phân tích mô tả, phân tích nhân tố khám phá, phân tích tương quan và phân tích hồi quy được thực hiện nhằm xác định và đo lường mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế TNDN của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn