Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân vào cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước trên địa bàn huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân vào cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước trên địa bàn huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Huỳnh Mai Trinh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63963  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Sự tham gia; Hành vi xả rác; Lý thuyết hành vi có hoạch định; Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh; Participation; Littering behavior; Theory of planned behavior; People's Committee of Binh Chanh District

 


Đối diện với tình trạng xả rác bừa bãi ra đường và kênh rạch trên địa bàn, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi người dân tích cực tham gia Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Chính quyền, Nhân dân huyện Bình Chánh đã tích cực triển khai thực hiện và tham gia Cuộc vận động. Tuy nhiên, qua sơ kết thực hiện cho thấy ý thức tham gia của người dân chưa cao, hiệu quả lan toả Cuộc vận động không đồng đều. Trên cơ sở lý thuyết về Lý thuyết hành vi có hoạch định của Ajzen (1991), nghiên cứu đã thu thập dữ liệu của 278 người dân đang sinh sống trên địa bàn huyện Bình Chánh. Nghiên cứu thực hiện kiểm định thang đo, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy tuyến tính. Kết quả thu được thể hiện sự tham gia của người dân vào Cuộc vận động chịu tác động bởi 5 nhân tố tác động bao gồm: Thái độ, Chuẩn mực chủ quan, Nhận thức kiểm soát hành vi, Kiến thức về bảo vệ môi trường và Công tác tuyên truyền, vận động. Trong đó chỉ có yếu tố Nhận thức kiểm soát hành vi là tác động ngược chiều còn các yếu tố còn lại tác động thuận chiều. Không dừng lại ở đó, nghiên cứu tiếp tục phân tích, đối chiếu kết quả thu được với thực trạng công tác quản lý nhà nước tại địa phương, với công tác triển khai thực hiện Cuộc vận động nhằm có cái nhìn chi tiết hơn. Từ kết quả phân tích, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị giúp cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh nhằm thu hút, tăng cường sự tham gia của người dân vào cuộc vận động.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn