Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc và cuộc sống của công chức Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc và cuộc sống của công chức Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Lương Kim Mơ

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64001  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Sự hài lòng trong công việc; Sự hài lòng trong cuộc sống; Sự xung đột trong vai trò; Khối lượng công việc; Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống; job satisfaction; Life Satisfaction; Role Conflict; Workload; Work-Life Balance

 


Tác giả thực hiện bài nghiên cứu nhằm tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc và cuộc sống của công chức Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, từ đó giúp cơ quan quản lý nhà nước kịp thời điều chỉnh, đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo sự cân bằng công việc và cuộc sống của công chức. Thông qua các nghiên cứu trước đây, tác giả xây dựng mô hình, kế thừa các câu hỏi từ thang đo gốc. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý từ các thành viên tư vấn có kinh nghiệm, tác giả hoàn thiện bảng câu hỏi, tiến hành khảo sát và thu thập được 222 trả lời hợp lệ. Tiếp theo, tác giả thực hiện đánh giá độ tin cậy Cronbach's alpha của các thang đo, phân tích các nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy và kiểm định sự khác biệt trung bình (Independent Sample T-test và One-way ANOVA) bằng phần mềm SPSS. Kết quả cuối cùng cho thấy có 05 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc và cuộc sống của công chức Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, đó là: Khối lượng công việc, Sự xung đột trong vai trò, Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, Sự hài lòng trong công việc, Sự hài lòng trong cuộc sống. Căn cứ kết quả từ việc phân tích dữ liệu, tác giả thực hiện thảo luận, liên hệ với tình hình thực tế tại Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy những kết quả tốt, cũng như cải thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế gặp phải.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn