Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu của PVOIL Vũng Tàu - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu của PVOIL Vũng Tàu - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ

Tác giả: Phí, Văn Hùng

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20614  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ; Quan hệ lao động

 


Luận văn trình bày nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên bán lẻ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PVOIL Vũng Tàu), nhằm đưa ra các hàm ý quản trị nâng cao sự hài lòng của người lao động. Thông qua phương pháp điều tra khảo sát, dữ liệu nghiên cứu thu nhập được từ 200 người nhân viên trực tiếp hiện đang làm việc tại cửa hàng xăng dầu của PVOIL Vũng Tàu, và thu về 150 kết quả. Dữ liệu khảo sát được phân tích thông qua phần mềm SPSS 20. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 06 yếu tố bao gồm: Tiền lương và phúc lợi, Cơ hội đào tạo và phát triển, Sự hỗ trợ của tổ chức, Văn hóa doanh nghiệp, Sự trao quyền và Môi trường làm việc có ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên bán lẻ tại Công ty. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của người lao động làm việc tại cửa hàng xăng dầu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn