Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - CN Sài Gòn

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - CN Sài Gòn

Tác giả: Trịnh Bảo Duy Tân

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64008  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Sự hài lòng; Tín dụng; Khách hàng; MSBBank; Satisfaction; Credit; Customer

 


Luận văn: “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tín dụng tại Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - CN Sài Gòn” được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này với 278 mẫu khảo sát là khách hàng đang sử dụng dịch vụ tín dụng tại Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - CN Sài Gòn. Luận văn bao gồm ba vấn đề chính: Thứ nhất: đề tài nghiên cứu của tác giả dựa trên mô hình thang đo SERVQUAL do Parasuraman (1985), mô hình nghiên cứu nguyên nhân khách hàng chuyển đổi trong ngành dịch vụ của Keaveney (1995) xây dựng làm nền tảng. Ngoài ra còn tham khảo, phân tích các khe hổng nghiên cứu từ những công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước và nước ngoài. Thứ hai: Nghiên cứu, đánh giá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tín dụng tại Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - CN Sài Gòn. Thứ ba: Dựa trên kết quả nghiên cứu cũng đã đưa ra một số đề xuất hàm ý quản trị cho Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - CN Sài Gòn nhằm góp phần tăng độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn