Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với công việc của nhân viên khu vực công tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với công việc của nhân viên khu vực công tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Trần Thị Trúc Linh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66482  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Lãnh đạo phụng sự; Sự tự chủ trong công việc; Ý nghĩa công việc; Sự gắn kết với công việc; Servant leadership; Job autonomy; Meaningfulness of work; Work engagement

 


Hiện nay, sự gắn kết với công việc là yếu tố quan trọng giúp tổ chức ổn định nhân sự và phát triển. Thời gian qua, vấn đề về sự gắn kết với công việc của nhân viên trong khu vực công là một vấn đề được nhiều quan tâm... Tại tỉnh Vĩnh Long, vấn đề về sự gắn kết với công việc của nhân viên trong khu vực công hiện nay được đánh giá là giảm đáng kể. Nhận định về nguyên nhân của vấn đề này có thể là do nhân viên làm việc trong khu vực này thiếu sự chủ động trong công việc; chưa tìm thấy ý nghĩa trong công việc của mình; người lãnh đạo, quản lý chưa thật sự quan tâm đến nhân viên, từ đó dẫn đến tình trạng nhân viên thiếu sự gắn kết với công việc. Với lý do trên tác giả chọn đề tài luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với công việc của nhân viên khu vực công tại Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long”. Luận văn được xác định mục tiêu nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết với công việc của nhân viên khu vực công tại Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Qua đó, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động và đưa ra các hàm ý quản trị có thể đề xuất nhằm nâng cao Sự gắn kết với công việc của nhân viên khu vực công tại Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Dựa vào cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 03 yếu tố ảnh hưởng đến Sự gắn kết với công việc của nhân viên khu vực công tại Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Thang đo chính thức cho các biến độc lập và biến phụ thuộc được kế thừa từ các thang đo gốc của Sendjaya, (2005); Morgeson và Humphrey (2006); Spreitzer (1995); Schaufeli và cộng sự (2006). Nghiên cứu được thực hiện bằng cách gửi phiếu khảo sát trực tiếp đến các đối tượng khảo sát. Tác giả đã gửi 200 phiếu khảo sát và thu về 200 phiếu, trong số phiếu thu về có 08 phiếu bị loại do không đạt yêu cầu, trả lời thiếu thông tin, do đó còn lại 192 phiếu đạt yêu cầu được nhập liệu làm cơ sở để phân tích dữ liệu (đạt 96% số phiếu phát ra). Kết quả thu về hợp lệ sẽ được nhập vào chương trình SPSS để tiến hành kiểm tra, phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 03 yếu tố: Lãnh đạo phụng sự, Sự tự chủ trong công việc, Ý nghĩa công việc tác động tích cực đến Sự gắn kết với công việc. Qua kết quả hồi quy cho thấy các hệ số hồi quy mang dấu dương thể hiện các yếu tố trong mô hình hồi quy trên đều ảnh hưởng đến Sự gắn kết với công việc và chúng có mối quan hệ tuyến tính với nhau. Trong đó mức độ ảnh hưởng cao nhất đối với Sự gắn kết với công việc đó là yếu tố Ý nghĩa công việc (có hệ số β = 0,473), kế tiếp là yếu tố Sự tự chủ trong công việc (β = 0,232) và cuối cùng là yếu tố Lãnh đạo phụng sự (β = 0,155). Từ kết quả nghiên cứu tác giả đưa ra các hàm ý quản trị cho từng yếu tố tác động đến sự gắn kết với công việc; nhằm nâng cao Sự gắn kết với công việc của nhân viên khu vực công tại Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn