Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của giảng viên, nhân viên với tổ chức tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của giảng viên, nhân viên với tổ chức tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Tác giả: Nguyễn Thành Được

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66670  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Giảng viên; Nhân viên; Gắn kết với tổ chức; Lecturers; Staff; Engagement with the organization

 


Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến sự gắn kết của giảng viên, nhân viên với tổ chức; đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự gắn kết với tổ chức và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao sự gắn kết của họ đối với tổ chức tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Tác giả sử dụng mô hình nghiên cứu gồm 06 thành phần: Bản chất công việc, Thu nhập, Phúc lợi, Lãnh đạo, Môi trường làm việc, Cơ hội đào tạo và thăng tiến với 06 giả thuyết tương ứng với từng thành phần được phát triển dựa trên cơ sở lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của giảng viên, nhân viên đang làm việc tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Nghiên cứu định tính được thực hiện nhằm điều chỉnh, bổ sung biến quan sát cho các thang đo. Nghiên cứu định lượng thực hiện với 170 giảng viên, nhân viên. Tác giả đã tiến hành phân tích, đánh giá các thang đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của giảng viên, nhân viên với tổ chức thông qua phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan, phân tích hồi quy tuyến tính. Kết quả nghiên cứu trong phân tích hồi quy đã xác định được 05 yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của giảng viên, nhân viên với tổ chức Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Trong đó yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến Sự gắn kết là Cơ hội đào tạo và thăng tiến, yếu tố đứng thứ hai là Lãnh đạo, thứ ba là yếu tố Phúc lợi, thứ tư là yếu tố Bản chất công việc và cuối cùng là yếu tố Môi trường làm việc. Từ đó tác giả đưa ra các hàm ý quản trị cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để nâng cao các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của giảng viên, nhân viên với tổ chức, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức trong thời gian tới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn