Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre

Tác giả: Ngô Thế Lữ

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63906  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Quyết định vay vốn; Khách hàng cá nhân; Các yếu tố ảnh hưởng; Vietinbank – Chi nhánh Bến Tre; Decision to take loan; Individual customers; Factors affecting; Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Ben Tre Branch

 


Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng nhằm gia tăng khách hàng vay vốn của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp định tính và định lượng. Số liệu khảo sát 320 khách hàng doanh nghiệp đang có giao dịch tại VietinBank – Chi nhánh Bến Tre thông qua bảng câu hỏi đã được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Sau đó xử lý dữ liệu sơ cấp thu được và tiến hành kiểm định độ tin cậy thang đo bằng Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy bằng phần mềm SPSS. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định vay vốn của khách hàng tại Vietinbank – CN Bến Tre theo thứ tự giảm dần như sau: Nhân tố “Thủ tục vay vốn” với hệ số beta là 1.672 ảnh hưởng mạnh nhất; Nhân tố “Sự thuận tiện” với hệ số Beta là 0.434 ảnh hưởng mạnh thứ hai; Nhân tố “Thương hiệu” với hệ số Beta là 0.303 ảnh hưởng mạnh thứ ba; Nhân tố “nhân viên” với hệ số Beta là 0.298 ảnh hưởng thứ tư; Nhân tố “phương tiện hữu hình” với hệ số Beta là 0.266 ảnh hưởng thứ năm và Nhân tố “lãi suất” với hệ số Beta là 0.265 ảnh hưởng yếu nhất. Dựa vào kết quả nghiên cứu, luận văn đề xuất 6 nhóm giải pháp sau: (1) Thủ tục vay vốn, (2) Sự thuận tiện, (3) Thương hiệu, (4) nhân viên, (5) phương tiện hữu hình, (6) lãi suất.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn