Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66099  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Khả năng trả nợ; Thẻ tín dụng; Khách hàng cá nhân; Thẻ tín dụng khách hàng cá nhân; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín; Debt repayment ability; Credit; Individual customers; Credit cards for individual customers; Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank

 


Tác giả chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín” Với mong muốn đề xuất các hàm ý quản trị giúp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nâng cao hơn nữa việc xét duyệt và cấp thẻ tín dụng cho khách hàng cá nhân nhằm hạn chế tình trạng nợ xấu, nợ quá hạn. Mục tiêu nghiên cứu là dựa trên dữ liệu thông tin về khách hàng và tình hình thanh toán nợ thẻ tín dụng của khách hàng, phân tích và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng của chủ thẻ. Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng phương pháp hồi quy Logit để phân tích dữ liệu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu có 5 biến tác động cùng chiều đến biến phụ thuộc. Tức là các yếu tố “Độ tuổi”, “Tình trạng hôn nhân”, “Trình độ học vấn”, “Thu nhập” và “Hạn mức tín dụng” khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân, hay nói cách khác, khi tăng “Độ tuổi”, “Tình trạng hôn nhân”, “Trình độ học vấn”, “Thu nhập” và “Hạn mức tín dụng” sẽ làm tăng khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân. Còn yếu tố “Giới tính” tác động ngược chiều đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng. Với Nam giới nhận giá trị 1 và nữ nhận giá trị 0, thì điều này cho thấy nếu số lượng khách hàng cá nhân là nam càng tăng thì khả năng trả nợ thẻ tín dụng sẽ càng giảm. Luận văn đề xuất giải pháp dựa vào 6 yếu tố tác động đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân, gồm: “Độ tuổi”, “Giới tính”, “Tình trạng hôn nhân”, “Trình độ học vấn”, “Thu nhập” và “Hạn mức tín dụng”.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn