Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Biên Hòa

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Biên Hòa

Tác giả: Phan Tất Vũ

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63760  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Khả năng trả nợ; Khách hàng cá nhân; Vietcombank Biên Hòa; Debt repayment ability; Individual customer

 


Luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Biên Hòa” xác định các yếu tố và mức độ tác động của từng yếu tố đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân vay vốn trung dài hạn tại Vietcombank Biên Hòa. Bài viết thu thập dữ liệu từ 308 hồ sơ vay vốn trung dài hạn tại đơn vị nghiên cứu, sử dụng mô hình hồi quy Logit và phần mềm SPSS để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6/14 nhân tố đưa vào mô hình nghiên cứu có ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân vay vốn trung dài hạn tại đơn vị gồm tuổi, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, số người phụ thuộc, loại tài sản bảo đảm và lịch sử tín dụng. Thông qua kết quả nghiên cứu, học viên đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân vay vốn tại Vietcombank Biên Hòa.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn