Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thoát nghèo của hộ nghèo trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thoát nghèo của hộ nghèo trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Long

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66486  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Khả năng thoát nghèo; Hộ nghèo; Huyện Mang Thít; Ability to escape poverty; Poor households; Mang Thit district

 


Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thoát nghèo của hộ nghèo trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Dữ liệu sử dụng phân tích trong luận văn được thu thập từ cuộc khảo sát 138 hộ nghèo và hộ thoát nghèo trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Phương pháp phân tích để giải quyết mục tiêu nghiên cứu là hội quy Binary Logistic. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 07 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thoát nghèo của hộ nghèo trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, bao gồm: quy mô hộ gia đình, số người phụ thuộc, trình độ học vấn, khả năng tiếp cận tín dụng, giới tính của chủ hộ, nghề nghiệp chính, tham gia các tổ chức cộng đồng. Từ đó, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách như: (i) Đẩy mạnh đào tạo nghề và hỗ trợ canh tác nông nghiệp; (ii) Khuyến khích hộ nghèo tham gia các tổ chức cộng đồng; (iii) Thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng một cách hiệu quả; (iv) Thực hiện các chính sách hỗ trợ phụ nữ làm chủ hộ; (v) Cân bằng tỷ lệ người phụ thuộc; (vi) Nâng cao nhận thức cho hộ nghèo về vai trò giáo dục.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn