Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020

Tác giả: Phùng Văn Tuấn

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63970  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Khả năng sinh lời; Ngân hàng; Dữ liệu bảng; Pofitability; Banking; Panel data

 


Mục tiêu của bài nghiên cứu là xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại. Bài nghiên cứu được thực hiện trên tập mẫu gồm 34 ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2020. Đại diện cho khả năng sinh lời của các ngân hàng là chỉ số thu nhập bình quân trên tổng tài sản (ROA). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng EQAS (mức độ an toàn vốn), SIZE (quy mô ngân hàng), GDPGGR (tỷ lệ tăng trưởng GDP) và ASSGDP (tỷ lệ tổng tài sản các ngân hàng gửi tiền trên GDP) làm gia tăng khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại. Ngược lại, COST (chi phí) và LOFUND (khả năng thanh khoản) làm suy giảm khả năng sinh lời.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn