Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp logistics hàng không tại thành phố Hồ Chí Minh = Factors affecting the operational efficiency of air logistics enterprises in Ho Chi Minh City

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp logistics hàng không tại thành phố Hồ Chí Minh = Factors affecting the operational efficiency of air logistics enterprises in Ho Chi Minh City

Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Ngân

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49560  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Logistics; Logistics hàng không; Hiệu quả hoạt động; Giải pháp nâng cao; Doanh nghiệp

 


Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của doanh nghiệp logistics hàng không (DNLHK) tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy có 5 yếu tố có ảnh hưởng đến HQHĐ của DNLHK tại TP. Hồ Chí Minh, theo chiều giảm dần là: Tốc độ tăng trưởng và thị trường ngành (XI), Đầu tư và ứng dụng công nghệ (X4), Nguồn nhân lực và kinh nghiệm chuyên ngành (X3), Tổ chức và mạng lưới (X2), Cơ chế chính sách và CSHT (X5). Từ đó, bài nghiên cứu đề xuất hàm ý giải pháp nhằm nâng cao HQHĐ của DNLHK tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn