Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực phụng sự công của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực phụng sự công của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Thái Thị Thu Thanh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66504  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Vai trò lãnh đạo; Leadership role; Sự hài lòng với công việc; Job satisfaction; Sự hòa hợp giá trị; Harmony of values; Văn hóa phụng sự; Service culture; Trao đổi giữa lãnh đạo và nhân viên; Communication between leaders and employees; Niềm tin; Trust

 


Luận văn được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực phụng sự công của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long và phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động, nhận biết sự khác biệt về đặc điểm cá nhân của cán bộ, công chức và viên chức tác động đến động lực phụng sự công của họ. Từ đó, khuyến nghị những hàm ý chính sách hợp lý nhằm làm tăng động lực phụng sự công của đội ngũ cán bộ công chức và viên chức các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long nói riêng và của khu vực công nói chung. Xác định các yếu tố tác động đến động lực phụng sự công của cán bộ, công chức và viên chức các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long; Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến động lực phụng sự công của cán bộ, công chức và viên chức của các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long; Đề xuất hàm ý chính sách gia tăng động lực phụng sự công của cán bộ, công chức và viên chức của các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua thảo luận nhóm, phỏng vấn trực tiếp, và kết hợp với định lượng thông qua việc xác định độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s Alpha), phân tích nhân tố (EFA), kiểm định sự phù hợp của mô hình thông qua phân tích tương quan và phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 yếu tố ảnh hưởng đến động lực phụng sự công của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh là: (1) Vai trò lãnh đạo, (2) Sự hài lòng với công việc, (3) Sự hòa hợp giá trị, (4) Văn hóa phụng sự, (5) Trao đổi giữa lãnh đạo và nhân viên, (6) Niềm tin. Trong đó, yếu tố Vai trò lãnh đạo tác động lớn nhất và yếu tố Sự hòa hợp giá trị tác động thấp nhất đến động lực phụng sự công. Từ đó, tác giả đã khuyến nghị một số hàm ý chính sách nâng cao động lực phụng sự công của cán bộ, công chức, viên chức. Từ kết quả, tác giả đã khuyến nghị một số hàm ý chính sách nâng cao động lực phụng sự công của cán bộ, công chức, viên chức.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn