Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH Posco - Việt Nam: Luận văn thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH Posco - Việt Nam: Luận văn thạc sĩ

Tác giả: Ngô, Thế Vượng

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20599  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản lý nhân sự -- Luận văn thạc sĩ; Quản trị doanh nghiệp

 


Với mục tiêu nhằm nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH POSCO - Việt Nam, tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên gồm 8 yếu tố dựa trên các nghiên cứu trước, đặc biệt là nghiên cứu của Kovach (1987). Bằng việc kết hợp hai phương pháp nghiên cứu chính là định tính dựa trên kết quả phỏng vấn chuyên sâu và nghiên cứu định lượng dựa trên kết quả chạy mô hình hồi quy, kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 yếu tố tác động thuận chiều đến động lực làm việc của người lao động tại công ty, theo thứ tự giảm dần đó là Quan hệ với đồng nghiệp (β = 0,403), Công nhận thành tích (β =0,281), Phúc lợi (β = 0,252), Điều kiện làm việc (β = 0,198), Thu nhập (β = 0,161), Cảm nhận vai trò cá nhân trong công việc (β = 0,100). Nghiên cứu góp phần củng cố thêm các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước trước đây dựa trên những quan điểm lý luận tương đồng. Đồng thời, kết quả nghiên cứu này có thể được xem như cơ sở để đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH POSCO-Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn