Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ công nhân viên tại Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ ; Gvhd:

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ công nhân viên tại Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ ; Gvhd:

Tác giả: Nguyễn, Gia Cường

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20607  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản lý nhân sự -- Động lực làm việc -- Luận văn thạc sĩ; Quan hệ lao động

 


Nghiên cứu nhằm xác định, đánh giá mức độ tác động của các yếu tố tác động đến ĐLLV của CB-CNV tại Công ty cổ phần chế biến XNK thuỷ sản Tỉnh BR-VT, qua đó có thể đề xuất các hàm ý chính sách duy trì và cải thiện động lực làm việc cho CB-CNV tại Công ty. Nghiên cứu đã khảo sát 291 cá nhân đang làm việc tại Công ty theo 25 biến quan sát thuộc 6 yếu tố gồm: Thu nhập và phúc lợi; Đặc điểm công việc; Sự công nhận kết quả làm việc; Cơ hội thăng tiến; Mối quan hệ với đồng nghiệp; Lãnh đạo/Cấp trên và 3 biến quan sát phụ thuộc thể hiện động lực làm việc. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp phân tích bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố EFA để loại các biến quan sát không phù hợp và thực hiện hồi quy đa biến để đưa ra các yếu tố ảnh hưởng ĐLLV của CB-CNV cũng như mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố. Kết quả nghiên cứu cho rằng ĐLLV của CB-CNV tại Công ty cổ phần chế biến XNK thuỷ sản Tỉnh BR-VT ảnh hưởng tỷ lệ thuận với 5 yếu tố với mức độ tác động từ mạnh nhất đến yếu nhất là: Lãnh đạo/Cấp trên & Sự công nhận kết quả làm việc; Đặc điểm công việc, Cơ hội thăng tiến, Mối quan hệ với đồng nghiệp, Thu nhập và phúc lợi.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn