Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Các vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Tác giả: Cao, Phúc An

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2020

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 29 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143991  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Cổ phần hóa; Doanh nghiệp nhà nước; Kinh tế

 


Thực tiễn trong những năm qua, không thể phủ nhận hiệu quả trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong cổ phần hóa doanh nghiệp. Doanh nghiệp Nhà nước cần tạo ra nhiều lợi nhuận để đảm bảo an sinh xã hội - một trong những công cụ nhằm đẩy nhanh cả về chất lượng lẫn tiến độ, chính là các văn bản quy phạm pháp luật. Nó không chỉ giúp định hướng cho quá trình cổ phần hóa mà còn là công cụ để Nhà nước tăng cường vai trò quản lý của mình.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn