Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các tiền tố và kết quả của che giấu kiến thức tại các doanh nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Các tiền tố và kết quả của che giấu kiến thức tại các doanh nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Thị Như Ngọc

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64052  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Che giấu kiến thức; Kiến thức tiềm ẩn; Kiến thức hiện hữu; Mục tiêu chung; Môi trường chia sẻ kiến thức tổ chức; Hiệu suất nhóm dự án; Knowledge hiding; Explicit knowledge; Tacit knowledge; Shared goals; Orgasational knowledge sharing climate; Project team performance

 


Che giấu kiến thức (KH) đem lại những hậu quả rõ ràng cho nhóm nhưng luôn là một đề tài hấp dẫn bởi nó cản trở sự hợp tác trong một nhóm và cuối cùng ảnh hưởng đến hiệu suất nhóm dự án. Nhưng kiến thức tổ chức là năng lực cạnh tranh để doanh nghiệp phát triển bền vững và 90% kiến thức tổ chức là kiến thức tiềm ẩn, đặc biệt là trong ngành cơ khí chế tạo. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu tác động của Mục tiêu chung (SG) và Môi trường chia sẻ kiến thức tổ chức (OKSC) đến Hiệu suất nhóm dự án (PTP) thông qua ảnh hưởng trung gian của Che giấu kiến thức tiềm ẩn (TKH) và Che giấu kiến thức hiện hữu (EKH), cụ thể là trong ngành cơ khí chế tạo tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Một bảng câu hỏi đã được gửi đến các nhóm dự án R&D trong lĩnh vực cơ khí chế tạo tại Tp. Hồ Chí Minh bằng cách sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Kiểm nghiệm giả thuyết đề xuất bằng PLS-SEM với số lượng mẫu là 169. Nhìn chung, SG và OKSC tác động tiêu cực đến EKH và TKH. SG có mức độ tác động “Trung bình” đến EKH, TKH và PTP, OKSC tác động đến EKH và TKH ở mức “Trung bình”. EKH và TKH có mối tương quan nghịch đến PTP và tác động ở mức “Trung bình” đến PTP. Kết quả nghiên cứu phân tích tác động của SG và OKSC đến PTP thông qua ảnh hưởng trung gian của KH. Và vai trò trung gian của KH trong mối quan hệ giữa SG và PTP mạnh hơn trong mối quan hệ giữa OKSC và PTP. Nghiên cứu cũng đề xuất cách nâng cao hiệu suất nhóm R&D bằng cách đặt ra một mục tiêu chung và tăng cường, thúc đẩy môi trường chia sẻ kiến thức trong tổ chức để hạn chế tối đa hành vi tiêu cực che giấu kiến thức. Cuối cùng, nghiên cứu đưa ra những hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn