Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân vay tiêu dùng: Nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19 = Factors affecting individual customer’s satisfaction with consumer lending services: A study in Ho Chi Minh City during the recovery period of the Covid-19 pandemic

Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân vay tiêu dùng: Nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19 = Factors affecting individual customer’s satisfaction with consumer lending services: A study in Ho Chi Minh City during the recovery period of the Covid-19 pandemic

Tác giả: Phạm, Tuấn Anh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49597  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Vay tiêu dùng; Sự hài lòng; Khách hàng cá nhân; Đại dịch Covid-19

 


Nghiên cứu sử dụng mô hình ROPMIS hiệu chỉnh của Thái Văn Vinh (2007) để khảo sát sự hài lòng của khách hàng cá nhân (KHCN) vay tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu năm 2022. Phân tích dữ liệu thu thập từ 397 KHCN cho thấy, có 4 nhân tố bao gồm: (i) Kết quả; (ii) Quá trình; (iii) Quản lý; (iv) Hình ảnh - Trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại (NHTM) có ảnh hưởng tích cực tới Sự hài lòng của KHCN vay tiêu dùng. Các phát hiện nghiên cứu là cơ sở đề xuất một số khuyến nghị nhằm cải thiện sự hài lòng của KHCN vay tiêu dùng từ các NHTM ở Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn