Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các nhân tố tác động đến chất lượng tài sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam = Factors affecting asset quality of Vietnamese commercial banks

Các nhân tố tác động đến chất lượng tài sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam = Factors affecting asset quality of Vietnamese commercial banks

Tác giả: Đỗ, Cao Thị Ngạn Triều

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49460  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ngân hàng; Ngân hàng thương mại; Chất lượng; Tài sản; Giá trị vốn hóa; Tỷ giá hối đoái

 


Nghiên cứu thực hiện kiểm tra và phân tích thống kê 17 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020 để tìm ra các nhân tố tác động đến chất lượng tài sản của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố: Tăng trưởng GDP; Tỷ giá hối đoái; Giá trị vốn hóa thị trường; Tỷ lệ cho vay ngân hàng và Quy mô ngân hàng có tác động đáng kể về mặt thống kê đến chất lượng tài sản của ngân hàng.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn