Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng bền vững của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh

Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng bền vững của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh

Tác giả: Phan Thanh Hải

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64091  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Hành vi tiêu dùng bền vững; Yếu tố tâm linh; Sustainable consumption behavior; Spirituality

 


Trong giai đoạn hiện nay, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề cấp bách về môi trường và xã hội như ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, sử dụng không hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bất bình đẳng xã hội; điều này có thể làm ảnh hưởng tới thế hệ tương lai. Để góp phần giải quyết những vấn đề này đòi con người phải có sự thay đổi lớn về hành vi, trong đó thực hành tiêu dùng bền vững đang trở thành vấn đề bức thiết. Mục tiêu của nghiên cứu này là khám phá các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng bền vững của người dân tại Tp. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được thực hiện trên 327 người tiêu dùng nhằm tìm hiểu về mức độ tác động của các nhân tố tới hành vi tiêu dùng bền vững. Mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng trong nghiên cứu để xem xét mức độ tác động của các nhân tố tới hành vi tiêu tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy “Hiệu quả nhận thức của người tiêu dùng”, “Yếu tố tâm linh” là các nhân tố chính ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng bền vững của người tiêu dùng. Kết quả này sẽ có giá trị đối với các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp trong việc thiết kế các chiến dịch truyền thông, hoạch định chính sách nhằm khuyến khích tiêu dùng bền vững. Nghiên cứu trong tương lai có thể thực hiện thu thập dữ liệu bằng phương pháp khác như quan sát trực tiếp hay nghiên cứu thực hiện đối với một ngành hàng cụ thể hoặc thực hiện tại các thành phố lớn khác để làm cơ sở so sánh và khái quát hóa kết quả nghiên cứu.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn