Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch và sàn thương mại điện tử Shopee trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam = Factors affecting service quality of Shopee e-commerce platform during the Covid-19 pandemic in Vietnam

Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch và sàn thương mại điện tử Shopee trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam = Factors affecting service quality of Shopee e-commerce platform during the Covid-19 pandemic in Vietnam

Tác giả: Hồ, Thị Lan Anh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49471  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Thương mại điện tử; Chất lượng; Dịch vụ; Covid-19; Shopee

 


Bên cạnh tác hại cửa đại dịch Covid-19 đối với hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, nó cũng đã đem tới cơ hội lớn cho việc ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) mạnh mẽ hơn trong các doanh nghiệp và cộng đồng. Tại Việt Nam, nhiều nền tảng TMĐT đã được người tiêu dùng sử dụng để mua hàng trực tuyến, trong đó đáng kể là sàn TMĐT Shopee. Nghiên cứu này đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ sàn TMĐT Shopee. Từ kết quả phân tích 290 phiếu điều tra người mua hàng trên Shopee, nghiên cứu xác định và đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng chính là: Phương thức thanh toán; Tính dễ sử dụng; Tính bảo bảo mật và Độ tin cậy. Nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến nghị đối với Shopee và các sàn TMĐT khác trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn