Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Trà Vinh = Determinants of accounting task at Tra Vinh province-based SMEs

Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Trà Vinh = Determinants of accounting task at Tra Vinh province-based SMEs

Tác giả: Lê, Thị Kiều Oanh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49601  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Kế toán; Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nhân tố ảnh hưởng; Công tác kế toán

 


Bài viết tìm hiểu các nhân tố có ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán của DNNVV tại tỉnh Trà Vinh, gồm: Trình độ chuyên môn của nhân viên kế toán; Các hướng dẫn có tính pháp lý; Phương tiện cơ sở vật chất tổ chức công tác kế toán; Sự quan tâm đến tổ chức công tác kế toán của chủ doanh nghiệp; Đặc điểm ngành thương mại. Trong đó, nhân tố Đặc điểm ngành thương mại có ảnh hưởng yếu nhất đến hoạt động tổ chức công tác kế toán của các DNNVV tại tỉnh Trà Vinh.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn