Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập khu vực đồng bằng sông Cửu Long = Factors affecting the transparency of accounting information at public non-business units in the Mekong Delta region.

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập khu vực đồng bằng sông Cửu Long = Factors affecting the transparency of accounting information at public non-business units in the Mekong Delta region.

Tác giả: Nguyễn, Thị Phúc

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49558  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Minh bạch thông tin kế toán; Đơn vị sự nghiệp công lập; Kế toán

 


Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) khu vực đồng bằng sông cửu Long (ĐBSCL). Kết quả kiểm định các giả thuyết và mô hình nghiên cứu cho thấy, có 6 biến độc lập có mối quan hệ tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc được sắp xếp theo thứ tự giảm dần, gồm: Môi trường làm việc; Văn bản pháp quy; Sự am hiểu của kế toán trưởng; Phần mềm; Phần cứng; Hỗ trợ của lãnh đạo.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn