Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn kênh đầu tư của thế hệ Millennials ở Việt Nam = Factors affecting the decision to choose investment channels of Millennial generation in Vietnam

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn kênh đầu tư của thế hệ Millennials ở Việt Nam = Factors affecting the decision to choose investment channels of Millennial generation in Vietnam

Tác giả: Phạm, Thị Giang

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49474  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Kênh đầu tư; Thế hệ Millennials; Nhân tố ảnh hưởng; Quyết định đầu tư

 


Nghiên cứu nhằm khám phá các nhân tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn kênh đầu tư của thế hệ Millennials (những người sinh ra từ khoảng năm 1980 đến những năm đầu thập niên 2000) - nhóm tuổi chiếm 47% dân số và phần lớn các nhà đầu tư tại Việt Nam. Phân tích dữ liệu khảo sát thu thập từ 415 nhà đầu tư cá nhân - theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên để cung cấp bằng chứng cho những nhận định. Kết quả nghiên cứu đưa ra khuyến cáo, các nhà đầu tư cá nhân nên cải thiện 5 yếu tố hành vi để gia tăng hiệu quả đầu tư ngay từ quyết định lựa chọn kênh đầu tư.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn