Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Tác giả: Trần Thị Kim Phi

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65454  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Hài lòng khách hàng; Customer satisfaction

 


Trong những năm gần đây, công tác phổ biến và cung cấp thông tin thống kê của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh từng bước được cải thiện và đạt được kết quả tốt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu về thông tin thống kê của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các đối tượng dùng tin trong nước và quốc tế. Công tác phổ biến, cung cấp thông tin thống kê có nhiều chuyển biến tích cực, đã thực hiện sâu rộng đến toàn bộ các cấp Lãnh đạo, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đối tượng sử dụng thông tin thống kê. Tuy nhiên, quản lý phổ biến, cung cấp thông tin thống kê vẫn còn tồn tại một số hạn chế về nguồn nhân lực, công tác tuyên truyền về phổ biến, cung cấp thông tin thống kê chưa thật sự sâu rộng, cơ sở dữ liệu các ngành, lĩnh vực để phổ biến, cung cấp chưa đa dạng... dẫn đến chất lượng quản lý phổ biến, cung cấp thông tin thống kê tại tỉnh Tây Ninh chưa được như mong đợi của các đối tượng dùng tin. Do đó mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê. Nghiên cứu được thực hiện từ kết quả điều tra nhu cầu thông tin thống kê năm 2020, được thu thập từ 200 người trong đó có 157 người đã sử dụng và có biết đến thông tin thống kê. Từ kết quả điều tra có 157 người đã sử dụng và có biết đến thông tin thống kê, tác giả tiếp tục thực hiện khảo sát đánh giá với kết quả phân tích cho thấy cả 5 đặc tính trong mô hình nghiên cứu đề xuất đều có tác động cùng chiều với sự hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê với mức độ tác động lớn nhất là tính tiếp cận, đầy đủ, công bằng, độ tin cậy và kịp thời.“Căn cứ trên“kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị cần thiết nhằm nâng cao”chất lượng thông tin thống kê, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng dùng tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn