Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ đoàn tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ đoàn tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Trần Thanh Thị Thùy Linh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66671  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Cán bộ Đoàn; Động lực làm việc; Working motivation; Vĩnh Long; Union officials

 


Mục tiêu nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến đến động lực làm việc của cán bộ Đoàn tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu được thực hiện kết hợp giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính nhằm xây dựng mô hình và điều chỉnh thang đo nghiên cứu. Nghiên cứu định lượng với bảng câu hỏi khảo sát 345 đối tượng cán bộ đoàn tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long bằng phương pháp xác xuất phân tầng. Được thực hiện phân tích dữ liệu nghiên cứu qua các bước thông kê mô tả, đánh giá độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích tương quan, phân tích hồi quy tuyến tính để kiểm định các giả thuyết của mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 06 giả thuyết nghiên cứu được chấp nhận, chiều hướng tác động của các yếu tố là thuận chiều dương; 06 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ Đoàn tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long theo mức độ ảnh hưởng giảm dần là: Niềm tự hào trong công việc; Lãnh đạo động viên; Được học tập và thăng tiến; Được công nhận đầy đủ; Lương thưởng và phúc lợi; Điều kiện làm việc. Các yếu tố độc lập trong mô hình nghiên cứu đã giải thích được là 69,1% yếu tố phụ thuộc. Kiểm định sự khác biệt của các biến kiểm soát cá nhân: Kết quả kiểm định Independent Sample T-test và Anova của các đặc điểm cá nhân là giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn và tình trạng hôn nhân hiện tại không có sự khác biệt tác động đến động lực làm việc của cán bộ đoàn. Trên cơ sở của nghiên cứu, tác giả đề xuất hàm ý chính sách nhằm nâng cao động lực làm việc của cán bộ Đoàn tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn