Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam = Factors affecting the quality of accounting information systems of listed companies in Vietnam s stock market

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam = Factors affecting the quality of accounting information systems of listed companies in Vietnam's stock market

Tác giả: Hồ, Quang Dũng

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49590  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Kế toán; Hệ thống thông tin kế toán; Chất lượng; Doanh nghiệp niêm yết; Thị trường chứng khoán

 


Nghiên cứu nhằm xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân viên kế toán, sự hỗ trợ của chuyên gia bên ngoài, cơ cấu tổ chức, hệ thống kiểm soát nội bộ, văn hóa tổ chức và cam kết của nhà quản lý có tác động cùng chiều đến chất lượng HTTTKT tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng HTTTKT tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn