Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Brokerage in the cross-border labour market: recruitment and training of Vietnamese IT workers by Japanese temporary staffing firms

Brokerage in the cross-border labour market: recruitment and training of Vietnamese IT workers by Japanese temporary staffing firms'

Tác giả: Muranaka, Aimi

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15627  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Temporary stafng frms; Cross-border labour market; Migration industry; Brokerage; Japan; Vietnam

 


Despite a declining population, the Japanese government has been reluctant to relax its immigration policy, which has forced private companies to seek their own ways of sourcing foreign labour. This article explores how Japanese temporary stafng frms (TSFs) have shaped the cross-border labour market for skilled labour candidates by developing their own educational programmes and networks in Japan and Vietnam. While existing research on the international migration industry and brokerage focuses on private brokers in the different stages of migration, this study examines the role of private actors in the migration process, from recruitment to training. The study is based on feldwork, including interviews with staff of Japanese TSFs, their client companies and Vietnamese IT workers. The fndings are twofold. First, through their own recruitment and training schemes, these TSFs provide Japanese language and culture training to Vietnamese skilled labour candidates on behalf of their clients. Second, such training is used to create ‘ideal’ migrant workers for Japanese employers. The study thus illustrates that intermediary actors are indispensable to the migration process, which creates mutual dependency between TSFs, Vietnamese workers and Japanese companies in the cross-border labour market.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn