Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Bộ câu hỏi hiệu quả cao HEQ của Ivan Hannel - một công cụ để phát triển khả năng tư duy của sinh viên = Ivan Hannel s highly effective HEQ questionnaire - a tool to develop students  thinking capacity

Bộ câu hỏi hiệu quả cao HEQ của Ivan Hannel - một công cụ để phát triển khả năng tư duy của sinh viên = Ivan Hannel's highly effective HEQ questionnaire - a tool to develop students' thinking capacity

Tác giả: Huỳnh, Thị Thanh Tuyền

Nhà xuất bản: Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Năm xuất bản: 2022-04

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2207  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ivan Hannel's highly effective HEQ questionnaire; active teaching methods; self-learning

 


This article introduces one of the meaningful teaching methods in improving learners; activeness: Ivan Hannel's highly effective HEQ questionnaire. Through the articcle, the author presents the use of HEQ questions applied in the teaching process of General Physics to develop logical thinking for students at Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology. Using a set of HEQ questions in teaching is a method in which the teacher orients the learners to actively learn, practice, find out the rules and synthesize the learning problem themselves. Therefore, the author wants to emphasize the ability to use highly effective questions in the process of teaching Physics to stimulate thinking and investigation to improve students' self-study and self-thinking at school.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn