Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Bộ ba hệ hình của các khoa học giáo dục: Lý thuyết của John Watson, Lev Vygotsky và Jean Piaget

Bộ ba hệ hình của các khoa học giáo dục: Lý thuyết của John Watson, Lev Vygotsky và Jean Piaget

Tác giả: Lê, Ngọc Hùng

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Journal Article

Mô tả vật lý: 16 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142219  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Thuyết hành vi; Các khoa học giáo dục; Thuyết văn hóa xã hội; Thuyết phát triển tâm trí

 


Trên thế giới có rất nhiều các ấn phẩm khoa học, nhất là tâm lý học giáo dục và giáo dục học bàn luận và viện dẫn lý thuyết của Watson, Vygotsky và Piaget. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là hiếm thấy một nghiên cứu nào xem xét bộ ba lý thuyết này như bộ ba chủ thuyết hay bộ ba hệ hình (paradigm) các khoa học giáo dục về mối quan hệ “xã hội - giáo dục - con người”. Bằng phương pháp tổng quan và phân tích các tác phẩm cơ bản của Watson, Vygotsky và Piaget, bài viết này làm rõ hệ các khái niệm, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu của bộ ba lý thuyết như bộ ba hệ hình có khả định hướng phát triển các khoa học giáo dục hiện đại, từ đó gợi mở suy nghĩ tiếp tục nghiên cứu và vận dụng trong đổi mới giáo dục ở Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn