Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Between financial and algorithmic dynamics of cryptocurrencies: An exploratory study

Between financial and algorithmic dynamics of cryptocurrencies: An exploratory study

Tác giả: Christophe Schinckus

Nhà xuất bản: John Wiley & Sons, Inc.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63845  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

 


This article aims at investigating the extent to which the algorithmic nature (i.e., mining process) of cryptocurrencies might influence their dynamics and interaction with some major economic indicators. Our study observes that proof-of-stake based cryptocurrencies are less correlated with other crypto-assets offering more opportunities for diversifying portfolio strategy. We also observe a positive correlation between the proof-of-work based cryptocurrencies and the oil price. This article discusses these matters and suggests that the differences in cryptocurrencies' dynamics are more related to their service or purpose rather than their mining protocol. This claim contributes to the current debates on the intrinsic value of cryptocurrencies and it is illustrated with a discussion of the Stellar (XLM) and Ether (ETH) cases. Beyond our empirical results, our article suggests that, the liquidity and the returns dynamics of cryptocurrencies might be affected by two different aspects. Precisely, the former appears to be influenced by the economic service for which these cryptocurrencies are used, while cryptocurrencies' returns are more reactive to the way their cryptographic validation is operated. Our findings also suggest that an analysis through the economic service/purpose of cryptocurrencies is actually appropriate to understand their dynamics in relation to economic indicators. This perspective implicitly questions the monetary aspect often associated with cryptocurrencies and it calls for a more categorized research (by economic purpose) of cryptocurrencies whose potential intrinsic value would then be related to their economic purpose.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn