Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Between Bitterness and Sweetness, When Bodies Say it All: Chinese Perspectives on Vietnamese Women in a Border Space

Between Bitterness and Sweetness, When Bodies Say it All: Chinese Perspectives on Vietnamese Women in a Border Space

Tác giả: Grillot, Caroline

Nhà xuất bản: University of California Press Books Division

Năm xuất bản: 2012-01

Loại tài liệu: Journal Article

Mô tả vật lý: 43 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141285  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Merchants; Otherness; Mercantilism; Ambiguity; Prostitutes; Borders; Femininity; Spouses

 


As emblems of otherness in a space devoted to commercial and human exchanges and dedicated to mercantilism, Vietnamese women who cross the border and now live in areas bordering China have quickly come to represent their country—in the eyes of Chinese people—as a figure of marginal femininity. Observed, dated, used but rarely understood in a linguistic and cultural sense, it is their strong, sensual, and docile bodies that are primarily considered. Contradictory and accommodating images emerge and then expand in the discourses, portraying these women as submissive spouses, tireless workers, prostitutes, manipulators, heartless pragmatists, devoted companions, and ambiguous merchants. This articles explores how, between perception and experience, these women's availability, in every sense of the term, makes them both attractive and suspicious, and how their alliances with Chinese men crystallizes the social atmosphere of a border city like Hekou.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn