Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Benevolent leadership and organizational citizenship behaviors in a higher education context: a moderated mediation model

Benevolent leadership and organizational citizenship behaviors in a higher education context: a moderated mediation model

Tác giả: Nguyen Dong Phong

Nhà xuất bản: Emerald

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65163  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Conservation of resources theory; Benevolent leadership; Leader-member exchange; Affective commitment; Attachment styles; University lecturers

 


Purpose: Drawing upon the conservation of resources (COR) theory, this paper investigates the moderated mediation model linking benevolent leadership to organizational citizenship behaviors towards the organization (OCBO) and towards individuals (OCBI) in the context of higher education. The mediating roles of leader-member exchange and affective commitment as well as the moderating roles of the two attachment styles—attachment anxiety and attachment avoidance—are also examined. Design/methodology/approach: Data were collected from a sample of 333 university lecturers and analyzed using partial least square structural equation modeling (PLS-SEM). Findings: The results demonstrate that leader-member exchange and affective commitment are mediating resources that help benevolent leaders motivate university lecturers to engage in two types of OCBs. Moreover, attachment anxiety and attachment avoidance act as the respective enhancer and inhibitor for the indirect effects of benevolent leadership on both OCBs through leader-member exchange. In contrast, the relationships between benevolent leadership and two types of OCBs through the mediating role of affective commitment are not contingent on the attachment styles of lecturers. Practical implications: The findings suggest that university leaders who aim at promoting OCBs among lecturers should deploy benevolent leadership style to facilitate a positive social exchange relationship as well as foster their affective commitment. Such leadership style is especially effective in influencing lecturers who possess attachment anxiety personality traits. Originality/value: This pioneer research develops and empirically tests a COR theory-grounded moderated mediation model pertaining to benevolent leadership and lecturers' OCBs. The findings contribute to the educational management literature by demonstrating that benevolent leadership, a crucial organizational resource, significantly motivates lecturers' voluntary and extra-role behaviors in a dynamic and contingent manner. Leader-member exchange and affective commitment are important mediating resources in the process of transforming benevolent leadership into beneficial behaviors. Further, the effectiveness of benevolent leadership largely depends on lecturers' personality traits of attachment anxiety and avoidance. These novel mediating and moderating findings demonstrate the sequential and interaction effects of various organizational and individual resources on lecturers' OCBs; thus, adding value to the COR theory's core principles, including resource caravans and resource investment behaviors.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn