Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Báo chí kinh tế Việt Nam đầu thể kỷ 20

Báo chí kinh tế Việt Nam đầu thể kỷ 20

Tác giả: Phạm, Thị Hải Yến

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 126 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141722  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Báo chí; Báo chí Kinh tế Việt Nam; Tư duy kinh tế

 


Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, học viên xác định nội dung nghiên cứu của đề tài gồm có: Một là, tìm hiểu tổng quan các tài liệu có nội dung về lịch sử hình thành, phát triển, đặc điểm nội dung của báo chí kinh tế Việt Nam 2 thập niên đầu thế kỷ 20 (1900 – 1920). Hai là, khảo sát nội dung trên 2 tờ báo kinh tế quan trọng của giai đoạn này là tờ Nông cổ mín đàm và Lục tỉnh tân văn. 10 Ba là, dựa trên kết quả phân tích nội dung của hai tờ báo, đánh giá mối liên hệ giữa nội dung kinh tế phản ánh trên báo chí và bối cảnh xã hội, đối tượng công chúng của báo chí giai đoạn này. Bốn là, rút ra các vấn đề về đặc điểm nổi bật của báo chí kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ 20.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn