Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Authority and procedures for declaration of emergency in Viet Nam: the law and current issues

Authority and procedures for declaration of emergency in Viet Nam: the law and current issues

Tác giả: Ta, Duc Hoa

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2020

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 12 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142228  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Authority; Procedure; Emergency; Law

 


Emergency is a situation/circumstance/social state caused by nature, people, or dangerous epidemics, threatening to cause serious disasters to the state's and organization's property; Individuals' life, health and property; national security; social order and safety; national or local environment. In such situations, the competent entity with authority decides to declare a state o f emergency, enforces that decision by special emergency measures, including measures to restrict the rights and freedoms o f Individuals to prevent, lim it and overcome consequences. Therefore, in ordertolimltthevlolatlonofhuman rightsand freedoms, the laws o f all countries stipulatetheauthority and procedures for emergencies. The article analyzes the provisions o f Vietnam's law on authority and procedures for declaring an emergency. The author believes that Vietnam's law on emergency has not been consistent, there are still conflicts that need to be Improved. For example, there existed the inconsistence in the understanding and implementing o f the Prime Minister's directive on "social distancing"practicing when Covid-19 epidemic occurred in Vietnam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn