Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Authoritarian environmentalism in Vietnam: The construction of climate change as a security threat

Authoritarian environmentalism in Vietnam: The construction of climate change as a security threat

Tác giả: Gverdtsiteli, Gvantsa

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15636  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Vietnam; Authoritarian environmentalism; Climate change; Security; Legitimacy

 


This article examines the construction of climate change as a security threat under authoritarian political structures. Based on 55 Vietnamese government policies, strategies, laws, and action plans and building on the theoretical framework of authoritarian environmentalism, the article demonstrates that climate change is increasingly being taken seriously by the Vietnamese policymakers and that security framings play a significant role in this debate. Although the authoritarian state in Vietnam appears to be relatively independent of public preferences and is argued to rely primarily on top-down, non-participatory environmental management, it nonetheless strives to construct narratives that support its public legitimacy. Through the use of various frames such as natural resource security, water resource security, food security, and energy security, Vietnamese discourse presumes that climate change policies should bring economic benefits, which in turn provides the basis for the public security agenda and ultimately serves regime security, strengthening the legitimacy and resilience of the Communist Party of Vietnam. These findings indicate that development and security discourses in the area of climate policy actively interact and perpetuate each other, highlighting an important feature of emerging state environmentalism in Vietnam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn