Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Asymmetric pass through of energy commodities to US sectoral returns

Asymmetric pass through of energy commodities to US sectoral returns

Tác giả: Mobeen Ur Rehman

Nhà xuất bản: Elsevier Ltd.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63774  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: US equity Market; Energy commodities; NARDL; Asymmetric relationship

 


The influence of the international energy market on different economic aspects has increased significantly, especially after an escalation in the financialization of the energy market. Likewise following this trend, the relationship between the international energy market and the US sectoral returns has developed significantly since the last decade. We examine the presence of a non-linear relationship between major US sectors and energy commodities from January 2007 to December 2018. To rightly justify the application of non-linear estimation technique, we perform Narayan and Popp (2010) test followed by the Wald test to identify asymmetries in the model. These asymmetries are more pronounced in the coal market as compared to oil and gas markets. The results of NARDL model, which is capable of capturing the non-linear and asymmetric relationship, highlight the presence of asymmetries between the energy commodities and the US sectoral returns. This relationship is pronounced more in the short-run for all sectors. Our cumulative coefficients for representing the contemporaneous relationship between energy commodities and US sectoral returns also highlight not only consistent asymmetric behaviour in the short-run but show collective unitary positive and negative impact of oil, gas and coal market. As a robustness measure, our application of dynamic multipliers suggests that the relationship between energy commodities and US sectors converge in the long-run after 20–30 weeks’ period. The results of our study entail valuable implications for policymakers and investors.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn