Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Assurance of the right to work and the right to have an adequate standard of living in public emergencies: some experiences from Vietnam

Assurance of the right to work and the right to have an adequate standard of living in public emergencies: some experiences from Vietnam

Tác giả: Nguyen, Thi Thanh

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2020

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 13 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142235  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: The right to work; The right to an adequate standard of living; Guarantee of the right to emergency; Limit the rig ht to emergency.

 


The rig ht to work and the rig ht to a adequate standard o f living are two o f the bask human rights, closely related to each other, belonging to the economic, social and cultural rights group. Ensuring the rig h t to work and the right to a decent standard o f living is the basis for affirm ing the human development, the progress and sustainable development o f the nation, always recognized by the International community, the nation, every individual, organization o f Interest. In a state o f emergency, the security o f these rights is given special attention. This article provides an overview o f ensuring the rig ht to work and th e rig h tto a decent standard o f living in terms o f international law, In line w ith Vietnamese practices, in the context that the world and Vietnam are faced w ith prevention and control. Covid-19 disease, as a special global emergency. This emergency poses challenges In many areas to be studied: who Is responsible fo r securing rights? requirements on the level o f guaranteeing rights In accordance w ith the socio-economic conditions o f the country and the requirements o f the state o f emergency? The article takes Into consideration the views and provisions o f the Constitution and the current laws on ensuring rights In an emergency. The paper examines the practical work o f ensuring the rig ht to work and the rig h t to have a decent living standard In the prevention and control o f the Covld-I9 epidemic In Vietnam, from which some comments, assessments are made for experience for Vietnam itse lf and reference to the international community.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn