Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Assessment of surface water quality in a drinking water supply reservoir in Vietnam: a combination of different indicators

Assessment of surface water quality in a drinking water supply reservoir in Vietnam: a combination of different indicators

Tác giả: Tran Thi Hoang, Yen

Năm xuất bản: 2022-06-23

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15411  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Eutrophication; Water quality index; Tri An Reservoir; Trophic state; Water pollution

 


Eutrophication and water pollution have become serious aquatic environmental problems worldwide. In this study, four different water quality indexing methods, the Canadian Council of Ministers of Environment Water Quality Index (CCME WQI), the revised Comprehensive Pollution Index (CPI), the Eutrophication Index (EI), and the Trophic State Index (TSI), were used to investigate water quality and trophic status in the Tri An Reservoir (TAR), Vietnam. Nineteen water variables were monitored bimonthly between February 2018 and December 2019 to calculate these four indices. Although different input data sets were used, all the indices showed similar results in terms of water quality and eutrophic state. The CCME WQI ranged from 32 to 68 (median 36–48), which indicated that the water quality was classified between poor and marginal and was insufficient for domestic purposes. Similarly, the water quality was ranked between slightly polluted and medium polluted based on the revised CPI index, with the median values ranging from 0.72 to 0.94. In the CCME WQI and the CPI, the major parameters that contributed to water pollution in the TAR were turbidity, dissolved oxygen (DO), total suspended solids (TSS), chemical and biological oxygen demand (BOD5), ammonium (NH4+), nitrite (NO2−), iron (Fe), lead (Pb), and coliforms. Regarding the trophic status of water, the EI ranged from 10 to 464, indicating that the reservoir was eutrophic, and the TSI values ranged from 53 to 89, indicating that the water quality was classified between light-eutrophic and hypereutrophic conditions. A temporal variation in water quality was found, with the highest levels of pollution recorded in June during the study period. Our results show that the combination of different water quality indices provides a comprehensive assessment of water quality in the TAR.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn