Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Assessment of pollution levels and ecological potential risk of the soil influenced by landfilling in a Vietnamese Mekong Delta province

Assessment of pollution levels and ecological potential risk of the soil influenced by landfilling in a Vietnamese Mekong Delta province

Tác giả: Giao, Nguyen Thanh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15535  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: An Giang; Environment risk; Heavy metals; Landfill; Soil quality

 


The study was conducted to assess the impacts of Cai Dau and An Cu landfills in An Giang province, Vietnam on soil quality using relative soil quality index (RSQI), potential ecological risk index (PERI), and multivariable statistical methods and associated health risks. Forty-eight soil samples were collected in two layers: A (0–20 cm) and B (60–80 cm) and analyzed for five physiochemical soil parameters and eight heavy metals during the rainy and dry seasons. The results showed that pH fluctuated from weak acid to neutral, and organic matters and nutrients in soil were from poor to moderate. Heavy metal concentrations were within the Vietnamese standards. The concentrations of the soil quality parameters tended to be higher during the rainy season at the Cai Dau landfill, but lower at the An Cu landfill. The RSQI was rated as bad to good and hazardous to bad at the Cai Dau and An Cu landfills, respectively. The principal component analysis (PCA) and absolute principal component score-multiple linear regression analysis demonstrated the contribution of landfill and agricultural impacts to soil quality variability, accounting for 81.38–90.64 %. Landfills contributed greater 35 % and 50 % to heavy metal contents at Cai Dau and An Cu, respectively. The heavy metal accumulation at Cai Dau landfill was in the decreasing order of Ni > Cr > As, but that was not found at An Cu landfill. The pollution load index (PLI) indicated medium and low risks of heavy metal contamination at the Cai Dau and An Cu landfills, respectively, thus posing low potential ecological risk. The non-cancer and cancer risks of heavy metals-contaminated soil were at acceptable level. Monitoring of heavy metals in the environments surrounding landfills is needed due to its accumulative characteristics.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn