Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Assessment of Output Competency of International Studies Graduates in Vietnam: Solutions for Training Program Development

Assessment of Output Competency of International Studies Graduates in Vietnam: Solutions for Training Program Development

Tác giả: Dang, Vinh

Nhà xuất bản: Asian Journal of Research in Education and Social Sciences

Năm xuất bản: 2021-09

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2201  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: assessment; outcome standard; International Studies; learning outcome; output competency

 


Assessing the output capacity of International Studies graduates is an important step in ensuring the quality of training programs. Educational institutions design training programs in association with educational goals and proactive for integration in order to improve training quality, ensure that graduates achieve the programme expected learning outcomes, competency-based quality management. The output competencies of students reflects the reality of the school's training process, especially in the global competitive trend, universities have been paying special attention to training quality human resources quality, competitiveness and capacity to participate in the international labor market. The assessment of the achievement of the student's learning outcomes is the core evidence for the accreditation of training programs, which is not only a domestic requirement but also a requirement of international accreditation. Therefore, developing a tool to assess the output capacity of international studies graduates to help educational institutions assess the level of achievement of the published output standards. The results of the students' outputs help the school looking back on the entire training process and this is the basis for improving the quality of the training program after each cohort.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn