Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Applying task-based language teaching (TBLT) method for improving reading comprehension skill of junior-high students at UKA School in Ba Ria City: Master of TESOL

Applying task-based language teaching (TBLT) method for improving reading comprehension skill of junior-high students at UKA School in Ba Ria City: Master of TESOL

Tác giả: Ho, Thi Thuy Nga

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20562  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: English language -- Study and teaching -- Master's thesis report; Anh ngữ -- Học tập và giảng dạy -- Luận văn Thạc sĩ

 


Reading is a skill that will help students develop their ability to perceive language, especially English language. This skill helps them to discover and memorize a lot of English sentences and words. Then, their brain can imitate, and they can say what they think correctly, in terms of both grammar and word use. If a student reads a lot, paying special attention to the words they often use, they will quickly apply new words or new structures to speaking and writing. Moreover, it also helps students develop their intuition when learning the language. Students will begin to feel which statements are right, what sounds wrong - just as they would be in their native language. Learning English by reading English material seems to take longer, unlike grammar – based learning. And teaching reading skills has not been as much concentrated as expected. In Vietnam, reading exercise and skills usually happen after other skills (speaking, listening and writing) and students usually need more reading skills in their reading comprehension tests rather than when learning. Therefore, this study aims at exploration of the effects of using Task-based language teaching method (TBLT) to improve reading comprehensive ability of students in the UKA Ba Ria School. There are 50 students of 2 classes selected to take part in this study and divided into two groups: one control and one experimental group. The control group was exposed to textbook teaching between pre-test and post-test; however, the experimental one was taught using TBLT method. This study helps us become more aware of the innovation of Task based language teaching method for students. This project will contribute to future research on similar topics.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn