Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Applying AI Chatbot to Leverage the Quality of Tourism Information Systems Services

Applying AI Chatbot to Leverage the Quality of Tourism Information Systems Services

Tác giả: Nguyen, Duc Man

Nhà xuất bản: Da Nang Publishing House

Năm xuất bản: 2022-07

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2285  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: viBOTour; App for tourism; chatbot; promoting tourism; traveling

 


In the socio-economic development orientation of each country in the world, attention is paid to the development orientation of the tourism industry because this is considered an industry with a great contribution to the overall development of the economy. In recent years, the tourism industry has developed widely around the world. Tourism has brought about many jobs for many people with high incomes. The accompanying tourism services are also full of potential development. The explosive development of Industry 4.0 with many smart, convenient, and efficient products and services was simultaneously born. This prompted several innovative research applied to all professions including tourism. Therefore, a mobile application that automatically promotes the image and tourism brand with quick and convenient tour payment transactions can gain a high development advantage. Besides, chatbot technology is gradually becoming popular and effective in many fields from education, commerce, and manufacturing. This study aims to develop the idea of using chatbots in consulting and promoting tourism brands automatically, quickly, and conveniently, and using creative points to create novelty and attractiveness for the product. Experimental results show that the system has good load carrying capacity and operation when there is a large number of users accessing it. With this result, it is possible to implement practical applications to increase the service quality of the tourism information system in the current digital transformation era.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn