Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Apply the investment model of collaboration between a government agency and a private-sector company (PPP) into the investment projects building metro in Ho Chi Minh City: Opportunities, Challenges, and Solutions

Apply the investment model of collaboration between a government agency and a private-sector company (PPP) into the investment projects building metro in Ho Chi Minh City: Opportunities, Challenges, and Solutions

Tác giả: Bui Xuan Nguyen

Nhà xuất bản: University of Economics Ho Chi Minh City

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64074  

Ngôn ngữ: English

Chủ đề: PPP; Metro; Projects; Investment

 


The thesis is a pioneer in research on the application of the public-private partnership (PPP) model in metro construction investment projects in Ho Chi Minh City. The author has synthesized relevant studies; learnt from the history of development; legal frameworks analysis; contract forms applied in PPPs projects; the reality of applying such model in infrastructure development in the world and in Vietnam. In addition, the study also pointed out the important role of metro for the socio-economic development of countries around the world, similarly, in Vietnam, the task of building metro system in big cities, particular in Hanoi and Ho Chi Minh City, which have been addressed as important national tasks. Thereby identifying opportunities, challenges, and proposing solutions for the application of PPP investment model for metro construction investment projects in Ho Chi Minh City.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn