Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Application of news blog in translation course: a project- based approach

Application of news blog in translation course: a project- based approach

Tác giả: Duong, Thi Thanh Hoa

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 11 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142411  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Project - Based - Learning (PBL); Project - Based Learning in Translation Pedagogy; News blog project; Translation skills; Translation competence

 


This study aims at examining the beneficial impacts of applying the Project Based Learning Approach - a news blog project in a translation II course at a Vietnamese university. There were 125 participants who were English major students in their third year study. Quantitative and qualitative data were collected through online questionnaires and focus group. The findings proclaimed that students' translation skills, economic knowledge and vocabulary, collaboration and cooperation, peer - learning were significantly improved after participating the news blog project. Developing a good reading habit is another positive aspect of the application. Furthermore, disagreement among groupmates, time constraints and heavy workload were perceived as the most difficult obstacles. Finding the latest news and leaving comments on others posts was also found to be stressful to some students. However, high retention of students towards the use of news blog project recommends this teaching technique should be employed in translation classrooms.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn