Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính - nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty kiểm toán độc lập ở Thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh hưởng của việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính - nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty kiểm toán độc lập ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Huỳnh Thu Trúc

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65601  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Chất lượng kiểm toán; Báo cáo tài chính; Kiểm toán viên; Audit quality; Financial statements; Auditor

 


Nền kinh tế Việt Nam ngày càng cạnh tranh và phát triển lành mạnh, các công ty cần có nguồn vốn từ kêu gọi đầu tư, vốn vay… Vì thế, các doanh nghiệp đòi hỏi phải được cung cấp dịch vụ kiểm toán chất lượng. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, kiểm toán đã trở thành một dịch vụ không thể thiếu trong viêc đảm bảo minh bạch, trung thực và hợp lý các thông tin trên báo cáo tài chính. Các kiểm toán viên có trách nhiệm xác minh độ tin cậy của báo cáo tài chính, thông qua việc hiểu rõ được các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán giúp công ty kiểm toán, các nhà quản lý có thể xác định được phương hướng để nâng cao chất lượng kiểm toán và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, việc chưa tuân thủ chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, chưa tuân thủ đạo đức nghề nghiệp đã làm ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán, làm giảm uy tín công ty kiểm toán, kiểm toán viên nói riêng và ảnh hưởng xấu đến ngành kiểm toán Việt Nam nói chung. Xuất phát từ thực tế trên, tác giả lựa chọn đề tài “Ảnh hưởng của việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính – nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty kiểm toán độc lập ở Thành phố Hồ Chí Minh” làm vấn đề nghiên cứu với mong muốn tìm hiểu ảnh hưởng này nhằmm góp phần hoàn thiện và phát triển dịch vụ kiểm toán hiện đang được quan tâm trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để hoàn thiện mô hình kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm định mô hình cho thấy việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp có ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính – nghiên cứu được thực nghiệm tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy hai yếu tố tác động lớn nhất là Tư cách nghề nghiệp và Tính độc lập. Bên cạnh phát hiện hai thang đo mới cho biến nghiên cứu là Duy trì sự cẩn trọng trong quá trình lưu trữ thông tin và Các kiểm toán viên có cập nhật kiến thức hàng năm do Hiệp hội hành nghề tổ chức.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn